Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

 

Gastouder Sjoukje vindt het belangrijk dat vraagouders en kinderen haar volledig kunnen vertrouwen. Zij zal er alles aan doen om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen omdat zij zich bewust is van het vertrouwen dat haar gegeven wordt. In verband daarmee heeft Gastouder Sjoukje een privacyverklaring opgesteld. In deze verklaring wordt beschreven hoe Gastouder Sjoukje met persoonsgegevens omgaat en wat zij doet om misbruik van gegevens te voorkomen.

 

De privacyverklaring van Gastouder Sjoukje is op aanvraag beschikbaar.