Gastouder Sjoukje

Wie is gastouder Sjoukje

Mijn naam is Sjoukje From-Bijlsma en ik ben geboren op 17 februari 1973.  Ik ben getrouwd en we hebben vier kinderen. Alleen de jongste is nog thuiswonend. Wij wonen op een rustige plek in Haulerwijk. In en om het huis is voldoende speelruimte. Ik ben als medisch secretaresse en later als bestuurssecretaresse werkzaam geweest van 1991 tot en met 2015. Dit laatste was vanuit ons eigen huis en dit gaf mij de gelegenheid om thuis te zijn bij de kinderen en ook andere kinderen op te vangen.

Augustus 2003 ben ik begonnen als gastouder. De eerste jaren betrof dit opvang van 1 kindje, later kwamen er meer kindertjes bij. 

Op dit moment vang ik 15 kinderen op waarvan 10 schoolgaande kinderen. Vanaf 1 januari 2014 ben ik officieel als zelfstandige werkzaam in de kinderopvang, ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 59531606. Ook ben ik ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang onder nr. 179694340.

Wij zijn een christelijk gezin. Dit houdt in dat er met de kinderen voor het eten gebeden wordt en we lezen na het eten een stukje uit een kinderbijbel of een bijbels dagboekje. Ook worden er wel eens christelijke liedjes gezongen of cd's beluisterd. Er zijn kinderen in de opvang uit verschillende gezindten. Ieder kind is uniek en wordt met respect behandeld. Onderling behandelen we elkaar en elkaars spullen met respect.

Gastouderopvang is een erkende vorm van kinderopvang met strenge kwaliteitseisen en ik mag zes kinderen tegelijk opvangen. De kinderen worden op een professionele wijze verzorgd en er is veel aandacht voor elk kind apart.  Werken met kinderen kost veel energie, maar ik krijg er ook heel veel voor terug. Ik vind het fijn om kinderen een veilig plekje te bieden waar ze zich prettig en waar ze zich thuis voelen. Het is fantastisch werk en ik geniet er elke dag van!